Slide

Veste har betydelige vekstambisjoner og er derfor kontinuerlig på jakt etter mennesker som kan styrke vårt team.

Et unikt selskap

Vi tilbyr spennende jobber i et unikt selskap med røtter helt tilbake fra 1960. Følg med på disse sidene for å se om vi har en stiling som kan passe nettopp deg.

Lærling

Når du blir lærling i Veste får du muligheten til å ta et fagbrev i et spennende yrke. En lærlingstilling hos oss er både et givende karrierevalg og en viktig forutsetning for utvikling av oss som selskap og vår bransje.