Prosjektbeskrivelse
Entrepenør: HENT
Vår rolle: Underentreprenør
Sted: Larvik
Byggherre: Larvik kommune
År: 2016
Status: Avsluttet
Størrelse: