Prosjektbeskrivelse
Entrepenør: Skanska
Vår rolle: Underentreprenør
Sted: Tønsberg
Byggherre: Foyn Eiendom
År: 2017-2018
Status: Avsluttet
Størrelse: