Prosjektbeskrivelse
Entrepenør: Strøm Gundersen AS
Vår rolle: Underentreprenør
Sted: Tønsberg
Byggherre: Micasa
År: 2018
Status: Avsluttet
Størrelse: