Prosjektbeskrivelse

Prosjektet bestod i oppføring av et nybygg som ble sammenføyet via en glassgang med det verneverdige Casino bygget. Bygget består hovedsakelig av TEWO elementer som er en hybrid massivtre løsning. Massivtre sammen med slipte betong gulver gir et moderne arkitektonisk preg.

Prosjektet hadde høye miljøambisjoner og er gjennomført på nivå med BREEAM-NOR Excellent.

Nybygget består av tre hoveddeler; skole, barnehage og gymsal. Bygget er organisert rundt et indre atrium som fungerer som en grønnsakshage.

Entrepenør: WA Entreprenør AS
Vår rolle: Totalentreprenør
Sted: Holmestrand
Byggherre: Holmestrand Internasjonale Montessoriskole
År: 2020
Status: Avsluttet
Størrelse: 50,4 mill.