Prosjektbeskrivelse
Entrepenør: PEAB
Vår rolle: Total underentreprenør
Sted: Horten
Byggherre: Conseptor Bolig AS
År: 2019
Status: Avsluttet
Størrelse: