Prosjektbeskrivelse
Entrepenør: WA Entreprenør
Vår rolle: Totalentreprenør
Sted: Tønsberg
Byggherre: Klubben DA
År: 2019/2020
Status: Avsluttet
Størrelse: