Prosjektbeskrivelse
Entrepenør: Betonmast
Vår rolle: Underentreprenør
Sted: Tønsberg
Byggherre: Hjertnes Eiendom AS, Syneco AS og NihilTime AS
År: 2017
Status: Avsluttet
Størrelse: