Prosjektbeskrivelse

Totalentreprise/samspill for rehabilitering og påbygg på næringsbygg i Tønsberg sentrum. Prosjektet omfatter ca 7000 m2 BTA, fordelt på 7 etasjer hvorav 3 etasjer er påbygg.
Komplett leveranse inkluderer miljøsanering, ombruksanalyse, VDC-prosjektering og samspill med leietakere.

Utførelsen omfatter bla forsterkning av eksisterende fundamentering, nye etasjer i plasstøp betong og bruk av prefabrikkerte ytterveggselementer.
Bygget skal leveres iht miljøkrav Breeam Excellent og inkluderer ombruk av deler av eksisterende bygg/materialer samt bruk av fjernvarme, solceller og blågrønne tak.

Entrepenør: Veste / WA Entreprenør
Vår rolle: Totalentreprenør
Sted: Tønsberg
Byggherre: Kristina Kvarteret AS
År: 2021-2022
Status: Under oppføring
Størrelse: 172 mill.