Prosjektbeskrivelse
Entrepenør: Skanbygg
Vår rolle: Underentreprenør
Sted: Stokke
Byggherre: Skanbygg Bolig AS
År: 2018
Status: Avsluttet
Størrelse: