Prosjektbeskrivelse
Entrepenør: Betonmast
Vår rolle: Total underentreprenør
Sted: Horten
Byggherre: Horten Kommune
År: 2019
Status: Avsluttet
Størrelse: