Prosjektbeskrivelse
Entrepenør: HENT
Vår rolle: Underentreprenør
Sted: Andebu, Sandefjord
Byggherre: Sandefjord kommune
År: 2017-2018
Status: Avsluttet
Størrelse: