Prosjektbeskrivelse

Totalentreprise nytt leilighetsbygg i Horten sentrum. Prosjektet omfatter 9 leiligheter, totalt ca 750 m2 BTA, fordelt på 3 etasjer. Komplett leveranse inkluderer miljøsanering av eksisterende bebyggelse, prosjektering og utførelse.

Første etasje blir i plasstøpt betong/elementer og 2.-3. etasje i tre med plassbygde klimavegger, dekker og takkonstruksjon, alternativt som prefabrikkerte elementer.
Prosjektet leveres nøkkelferdig inkl utomhusanlegg.

Entrepenør: Veste Entreprenør AS
Vår rolle: Totalentreprenør
Sted: Horten
Byggherre: Nordre Enggate 13 AS
År: 2021-2022
Status: Pågående
Størrelse: 22,8 mill.