Prosjektbeskrivelse
Entrepenør: Veidekke ASA
Vår rolle: Underentreprenør
Sted: Horten
Byggherre: Vestfold Fylkeskommune
År: 2018-2019
Status: Avsluttet
Størrelse: