Prosjektbeskrivelse
Entrepenør: Format Eiendom AS
Vår rolle: Underentreprenør
Sted: Tønsberg
Byggherre: Format Eiendom AS
År: 2018-2019
Status: Avsluttet
Størrelse: