Prosjektbeskrivelse
Entrepenør: Betonmast
Vår rolle: Underentreprenør
Sted: Stokke, Sandefjord
Byggherre: Posten og Bring
År: 2017-2018
Status: Avsluttet
Størrelse: