Prosjektbeskrivelse
Entrepenør: Betonmast
Vår rolle: Underentreprenør
Sted: Horten
Byggherre: Redningsselskapet og Horten Industripark
År: 2016-2018
Status: Avsluttet
Størrelse: