Prosjektbeskrivelse
Entrepenør: WK Entreprenør
Vår rolle: Underentreprenør
Sted: Larvik
Byggherre: Fritzøe Eiendom
År: 2015-2016
Status: Avsluttet
Størrelse: