Prosjektbeskrivelse
Entrepenør: WA Entreprenør
Vår rolle: Totalentreprenør
Sted: Horten
Byggherre: Sentrum 2 AS
År: 2019
Status: Avsluttet
Størrelse: