Prosjektbeskrivelse
Entrepenør: Betonmast
Vår rolle: Underentreprenør
Sted: Tønsberg
Byggherre: Slotsengen AS
År: 2017-2018
Status: Avsluttet
Størrelse: