Prosjektbeskrivelse
Entrepenør: Strøm Gundersen AS
Vår rolle: Underentreprenør
Sted: Horten
Byggherre: Vekterkvartalet Leilighet AS
År: 2018-2019
Status: Avsluttet
Størrelse: