Prosjektbeskrivelse
Entrepenør: Betonmast
Vår rolle: Underentreprenør
Sted: Stokke
Byggherre: Volmax Eiendom
År: 2018
Status: Avsluttet
Størrelse: